Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Hằng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TRỪ 2 SỐ THẬP PHÂN

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:10' 03-11-2011
Dung lượng: 982.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Năm học 2011-2012
MÔN TOÁN 5
Tiết 52: Trừ hai số thập phân
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
Trường Tiểu học Thuận Lợi A
nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
đến dự giờ lớp 5/1
1)Kiểm tra bài cũ :
Tính:
a) 15,32 + 41,69 + 8, 44 =
b) 2,05 + 9,38 +11,23 =
Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011
Toán
a) 15,32
+ 41,69
8,44
65,45
b) 2,05
+ 9,38
11,23
22,66

Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
a)Ví dụ 1 : Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?
1,84m
4,29m
? m
4,29 - 1,84 = ?(m)
Ta có: 4,29m = cm
429
…………
1,84m = cm
………..
184
429
184
_
5
245 cm= m
……
2,45
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)
2
Ñặt tính rồi tính:
4,29 - 1,84 = ?(m)
4
2
(cm)
4,29

_
1,84
(m)
,
4
5
Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau:
Viết số trừ dưới số b? trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ
4 , 2 9
1 , 8 4
-
2 4 5
,
b)Ví dụ 2: 45,8 – 19,26 = ?
45,8
19,26
-
0
26,54
Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
4,29
1,84
2,45
45,80
19,26
26,54
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như thế nào?

Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
4,29
1,84
2,45
45,80
19,26
26,54
a.Ví dụ 1
b.Ví dụ 2
c.Luyện tập
42,7
37,46

a) 68,4
25,7
-
-
Bài 1. Tính
b) 46,8
9,34

Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
4,29
1,84
2,45
45,80
19,26
26,54
a.Ví dụ 1
b.Ví dụ 2
c.Luyện tập
69
7,85
-
Bài 1. Tính
Bài 2. Đặt tính rồi tính
c) 69 – 7,85
a) 72,1 – 30,4
b) 5,12 – 0,68
a) 72,1
30,4
41,7
-
b) 5,12
0,68
4,44
-
,00

Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
4,29
1,84
2,45
45,80
19,26
26,54
a.Ví dụ 1
b.Ví dụ 2
c.Luyện tập
Bài 1. Tính
Bài 2. Đặt tính rồi tính
Bài 3: Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
Tóm tắt:
Trong thùng có: 28,75kg đường
Lần đầu lấy ra : 10,5 kg đường
Lần sau lấy ra : 8 kg đường
Trong thùng còn: ? Ki-lô-gam đường

Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
4,29
1,84
2,45
45,80
19,26
26,54
a.Ví dụ 1
b.Ví dụ 2
c.Luyện tập
Bài 1. Tính
Bài 2. Đặt tính rồi tính
Bài 3:
Bài giải
Cả 2 lần lấy ra số kg đường là:
10,5 + 8 = 18,5 (kg)
Trong thùng còn lại số kg đường là:
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)
Đáp số: 10,25 kg đường
34,9 – 23,79
ĐÚNG GHI Đ, SAI GHI S
a
b
c
34,9
23,79
-
11,29
34,9
23,79
-
11,11
3 4,9
23,7 9
-
20,7 0
Đ
S
S

Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
4,29
1,84
2,45
45,80
19,26
26,54
a.Ví dụ 1
b.Ví dụ 2
c.Luyện tập
Bài 1. Tính
Bài 2. Đặt tính rồi tính
Bài 3:
Bài giải
Cả 2 lần lấy ra số kg đường là:
10,5 + 8 = 18,5 (kg)
Trong thùng còn lại số kg đường là:
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)
Đáp số: 10,25 kg đường
Kính chào thầy cô
cùng các em học sinh
TRÒ CHƠI
Lựa chọn kết quả đúng cho các câu hỏi sau đây
ai nhanh ai đúng
 
Gửi ý kiến