Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Hằng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Toán học 4. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:47' 04-10-2021
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Toán:
Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Thứ sáu, ngày 1 tháng 10 năm 2021
Toán
Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
10 đơn vị = …… chục
10 chục = …… trăm
10 trăm = …… nghìn
1
1
1

Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở một hàng thì hợp thành mấy đơn vị ở hàng trên liền tiếp nó?
Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị của một hàng hợp thành một đơn vị hàng trên tiếp liền nó.
1. Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở một hàng hợp thành một đơn vị hàng trên tiếp liền nó.
1: Đặc điểm của hệ thập phân.
Chín trăm chín mươi chín.
Hai nghìn không trăm linh năm.
Sáu trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm linh hai nghìn bảy trăm chín mươi ba.
Hệ thập phân có 10 chữ số: 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9
Hệ thập phân có bao nhiêu chữ số, đó là những số nào?
Như vậy, với 10 chữ số chúng ta có thể viết được mọi số tự nhiên.
Sử dụng 10 kí hiệu (chữ số) để viết số trong hệ thập phân.
2

Giá trị của chữ số 9 trong số 999 từ phải sang trái?
Giá trị của chữ số 9 trong số 999 lần lượt từ phải sang trái là :…;…. ;…….
9
90
900
- Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó.
3
Giá trị của mỗi chữ số trong một số cụ thể
1. Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở một hàng hợp thành một đơn vị hàng trên tiếp liền nó.
* Viết số tự nhiên với các đặc điểm trên được gọi là viết số tự nhiên trong hệ thập phân.
Kết luận
2. Với 10 chữ số: 0; 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 ;9. Có thể viết được mọi số tự nhiên
3. Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó.

Luyện tập
Bài 1: Viết theo mẫu:
5 864
5 nghìn,8 trăm ,6 chục , 4 đơn vị
Hai nghìn không trăm hai mươi
2 nghìn, 2 chục
55 500
5 chục nghìn, 5 nghìn,
5 trăm
9 000 509
Chín triệu năm trăm linh chín
Bài 2: Viết mỗi số sau thành tổng :
Mẫu:
387 = 300 + 80 + 7
873 =
4738 =
10837 =
800 +
70 +
3
4000 +
700 +
30 +
8
10 000 +
800 +
30 +
7
Bài 3: Ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu) :
50
500
5 000
5 000 000
Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở một hàng thì tạo thành mấy đơn vị ở hàng trên liền tiếp nó?
Hệ thập phân có bao nhiêu chữ số, đó là những chữ số nào?
Dựa vào đâu để xác định giá trị của mỗi chữ số?
1 Đơn vị

Có 10 chữ số. đó là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
Vị trí của chữ số đó
Dặn dò
Làm bài tập
Đọc trước bài SS và sắp xếp thứ tự
các số tự nhiên.
CẢM ƠN CÁC EM
HỌC SINH !
Đặc điểm của hệ thập phân
Giá trị của mỗi chữ số trong một số cụ thể
1
2
3

Sử dụng 10 kí hiệu (chữ số) để
viết số trong hệ thập phân
MỤC TIÊU
AI NHANH AI ĐÚNG
TRÒ CHƠI
Viết số thích hợp vào chỗ trống:
a) 123; 124; ….. ; ….. ; ….. ; ….. ; …..
b) 0; 2; 4; 6; … ; … ; … ; .. ; ..…; …
c) 1; 3; 5; 7; … ;… ; … ; … ;…. ; ….
125
126
127
129
128
8
10
12
16
14
9
11
13
15
17
19
18
d) 1; 4; 7; 10; … ;… ; … ; … ;…. ; ….
13
16
19
22
25
28
 
Gửi ý kiến