Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Hằng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Toán học 4. Nhân với số có hai chữ số

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:05' 08-11-2018
Dung lượng: 25.3 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Môn :Toán 4
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
về dự giờ thăm lớp
Trường Tiểu học Thuận Lợi A
GV : Nguyễn Thị Hằng
Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017
4 x ( 20 + 8) = 4 x 20 + 8 = 88
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 1:
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
S
4 x ( 20 + 8) = 4 x 20 + 4 x 8 = 112
5 x ( 10 - 2 ) = 5 x 10 – 5 x 2 = 40
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 2:
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Đ
a x ( b + c ) = a x b + a x c
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 3:
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Đ
a x ( b - c ) = a x b - a x c
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 4:
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Đ
56
30
1680
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 5:
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
x
Đ
Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017
36 x 23 = ?
36 x 23 = ?
36 x 23 = 36 x ( 20 + 3 )
= 36 x 20 + 36 x 3
= 720 + 108
= 828
36 x 23 = 36 x ( 30 - 7 )
= 36 x 30 - 36 x 7
= 1080 - 252
= 828
Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017
Đặt tính rồi tính: 45 x 25
Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017
LUYỆN TẬP
d) 1122 x 19
LUYỆN TẬP
c) 157 x 24
b) 33 x 44
a) 86 x 53
86
53
258
430
4558
x
33
44
132
132
1452
x
157
24
628
314
3768
x
LUYỆN TẬP
Tóm tắt
1 quyển vở : 48 trang
25 quyển vở cùng loại có số trang là :
48 x 25 = 1200 ( trang )
Đáp số : 1200 trang
25 quyển vở:…… trang ?
Bài giải
RUNG
CHUÔNG VàNG

1
2
3
4
L?a ch?n cỏc cõu h?i
Câu 1: DNG hay SAI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
86
13
258
86
1118
?
ĐÚNG
Câu 2: DNG hay SAI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
56
31
56
168
224
?
SAI
168
1736
Câu 3: DNG hay SAI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
57
43
171
228
2351
?
SAI
228
22971
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
?
ĐÚNG
Câu 4: DNG hay SAI
25
24
100
50
600
Câu hỏi phụ: SAI Vè SAO?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
56
31
56
168
224
SAI VÌ SAO?
Tích riêng thứ hai
chưa lùi sang trái
một cột
1736
LUYỆN TẬP
d) 1122 x 19
THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI
Tóm tắt
1 quyển vở : 48 trang
25 quyển vở:…… trang ?
Bài giải
25 quyển vở cùng loại có số trang là :
48 x 25 = 1200 ( trang )
Đáp số : 1200 trang
36
23
x
8
8
2
7
 Hạ 8
2
0 cộng 2 bằng 2, viết 2.
1 cộng 7 bằng 8, viết 8.
c) Trong cách tính trên:
 108 gọi là tích riêng thứ nhất.
8
36 x 23 = …..
828
 72 gọi là tích riêng thứ hai.
Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột vì nó là 72 chục, nếu viết đầy đủ thì phải là 720
10
 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1;
3 nhân 3 bằng 9 thêm 1 bằng 10, viết 10
b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau
 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 ( dưới 0 ) nhớ 1;
2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7
36 x 23 = ?
36 x 23 = ?
Ta có thể tính như sau:
36 x 23 = 36 x ( 20 + 3 )
= 36 x 20 + 36 x 3
= 720 + 108
= 828
Chúc mừng người chiến thắng
NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
36 x 23 = ?
Ta có thể đặt tính như sau:
36 x 23 = 36 x ( 20 + 3 )
108 gọi là tích riêng thứ nhất.
= 36 x 20 + 36 x 3
= 828
= 720 + 108
 
Gửi ý kiến